prize Logo
Users
Homepage Posting
Posted By:-
Basit Baba


207 Days ago

1500=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[CENTER=FIGURE=ROUTINE      ]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  5176 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}74=3=TIME=JAZER=171259(21)===(2176)=FIRST=(517)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}74=4=TIME=JAZER=130866(04)===(0459)=FIRST=(774)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}74=5=TIME=JAZER=114396(69)===(6914)=FIRST=(249)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}74=6=TIME=JAZER=106956(38)===(3883)=FIRST=(163)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}74=7=TIME=JAZER=103419(71)===(7126)=FIRST=(676)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}74=8=TIME=JAZER=101695(48)===(4893)=FIRST=(749)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}74=9=TIME=JAZER=100844(17)===(1762)=FIRST=(946)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}74=10TIME=JAZER=100421(19)===(1964)=FIRST=(771)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}74=11TIME=JAZER=100210(37)===(3782)=FIRST=(007)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}74=12TIME=JAZER=100105(12)===(1267)=FIRST=(911)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}74=13TIME=JAZER=100052(54)===(5409)=FIRST=(544)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}74=14TIME=JAZER=100026(26)===(2671)=FIRST=(-----)=WAIT  {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

        {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}CENTER===FIGURE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                       {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(1267){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                       {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(1267){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                                              ALL PAKISTAN KO MERE IS ROUTINE SE

 

                                         CENTER=FIGURE ==(4)==MUBARAK=HO

 

 

                       {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==TANDOLA=ROUTINE=FIRST=TANDOLA{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              2493==SE=START

 

 

                     {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

                                         {#emotions_dlg.hhpy12.gif}WWW.PRIZEBONDBEST.NET{#emotions_dlg.hhpy12.gif}

                                           {#emotions_dlg.hhpy12.gif}WWW.PRIZEBONDSTAR.NET{#emotions_dlg.hhpy12.gif}

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA{#emotions_dlg.congras}


Posted By:-
Basit Baba


208 Days ago

1500=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[CLOSE===FIGURE====ROUTINE  ]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  4236 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4273 X BARABAR=(1823)2900===(1823)==FIRST=(51)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5173 X BARABAR=(2675)9929===(2675)==FIRST=(77)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7773 X BARABAR=(6041)9529===(6041)==FIRST=(24)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2473 X BARABAR=(6115)729====(6115)==FIRST=(16)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1673 X BARABAR=(2798)929====(2798)==FIRST=(67)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}6773 X BARABAR=(4587)3529===(4587)==FIRST=(74)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7473 X BARABAR=(5584)5729===(5584)==FIRST=(94)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9473 X BARABAR=(8973)7729===(8973)==FIRST=(77)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7773 X BARABAR=(6041)9529===(6041)==FIRST=(00)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5573 X BARABAR=(3105)8329===(3105)==FIRST=(91)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9173 X BARABAR=(8414)3929===(8414)==FIRST=(54)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5473 X BARABAR=(2995)3729===(2995)==FIRST=(----)=WAIT {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

 

    {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}CLOSE=====FIGURE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                  {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(259){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                  {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(259){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

 

                                              ALL PAKISTAN KO MERE IS ROUTINE SE

 

                                             FIRST=CLOSE ==(4)==MUBARAK=HO

 

 

                       {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==TANDOLA=ROUTINE=FIRST=TANDOLA{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              2493==SE=START

 

 

                     {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

                                         {#emotions_dlg.hhpy12.gif}WWW.PRIZEBONDBEST.NET{#emotions_dlg.hhpy12.gif}

                                           {#emotions_dlg.hhpy12.gif}WWW.PRIZEBONDSTAR.NET{#emotions_dlg.hhpy12.gif}

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA{#emotions_dlg.congras}


Posted By:-
Basit Baba


208 Days ago

7500=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[FIRST=SECOND=AKARA=ROUTINE ]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  2493 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}249 X 255 X BARABAR=END=40(316)150===(316)=F=(16)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}163 X 255 X BARABAR=END=17(276)492===(276)=F=(67)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}676 X 255 X BARABAR=END=29(714)864===(714)=F=(74)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}749 X 255 X BARABAR=END=36(479)090===(479)=F=(94)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}946 X 255 X BARABAR=END=58(191)912===(191)=S=(11)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}771 X 255 X BARABAR=END=38(653)526===(653)===(----)=MISS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}507 X 255 X BARABAR=END=16(714)611===(714)=S=(41)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}911 X 255 X BARABAR=END=53(965)613===(965)===(----)=WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

 

       {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}FIRST=SECOND=AKARA{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                             {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(56)=(59){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                             {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(65)=(69){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                             {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(95)=(96){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                       {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==TANDOLA=ROUTINE=FIRST=TANDOLA{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              2493==SE=START

 

 

                     {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

                                         {#emotions_dlg.hhpy12.gif}WWW.PRIZEBONDBEST.NET{#emotions_dlg.hhpy12.gif}

                                           {#emotions_dlg.hhpy12.gif}WWW.PRIZEBONDSTAR.NET{#emotions_dlg.hhpy12.gif}

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA{#emotions_dlg.congras}


Posted By:-
Basit Baba


208 Days ago

7500=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

[[[[FIRST=FIRST=AKARA=ROUTINE ]]]]

[[[[[  2493 SY START]]]]]


                   =[

24(93)=93 X 31 X 31 X 31 X 31 X 31 X=26(62511)0==(62511)=F=(16)=PASS

16(33)=33 X 31 X 31 X 31 X 31 X 31 X=94(47619)8==(47619)=F=(67)=PASS

67(68)=68 X 31 X 31 X 31 X 31 X 31 X=19(46782)2==(46782)=F=(74)=PASS

74(94)=94 X 31 X 31 X 31 X 31 X 31 X=26(91140)1==(91140)=F=(94)=PASS

94(60)=60 X 31 X 31 X 31 X 31 X 31 X=17(17749)0==(17749)=F=(77)=PASS

77(14)=14 X 31 X 31 X 31 X 31 X 31 X=40(08081)1==(08081)=F=(00)=PASS

00(72)=72 X 31 X 31 X 31 X 31 X 31 X=20(61298)8==(61298)=F=(91)=PASS

91(13)=13 X 31 X 31 X 31 X 31 X 31 X=37(21789)6==(21789)=F=(----)=WAIT

       FIRST==FIRST=AKARA

                                        (12)=(17)=(18)=(19)

                                        (21)=(27)=(28)=(29)

                                        (71)=(72)=(78)=(79)

                                        (81)=(82)=(87)=(89)

                                        (91)=(92)=(97)=(98)

                      FIRST==TANDOLA=ROUTINE=FIRST=TANDOLA

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              2493==SE=START

 

 

                     INSHALLAH=HI=HO=GA

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                      

                                                      

                                                      

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST

                           ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST

                           ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST

 

 

                                        FULL======GUARANTEE

                                         MONEY=========BACK

                                         FINAL==========GAME

 

                                                                   READY

 MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

MERA RECORD APKY SAMNY HY

 

                                        

                                          

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA


Posted By:-
Basit Baba


209 Days ago

7500=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[FIRST=SECOND=AKARA=ROUTINE ]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  2493 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2(4)(9)==CLOSE=(4691)=OPEN=(9)==(91=94=96=99)=S=(94)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1(6)(3)==CLOSE=(6813)=OPEN=(3)==(31=33=36=38)=S=(31)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}6(7)(6)==CLOSE=(7924)=OPEN=(6)==(62=64=67=69)=S=(69)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7(4)(9)==CLOSE=(4691)=OPEN=(9)==(91=94=96=99)=F=(94)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9(4)(6)==CLOSE=(4691)=OPEN=(6)==(61=64=66=69)=S=(69)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7(7)(1)==CLOSE=(7924)=OPEN=(1)==(12=14=17=19)=S=(19)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}0(0)(7)==CLOSE=(0257)=OPEN=(7)==(70=72=75=77)=S=(75)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9(1)(1)==CLOSE=(1368)=OPEN=(1)==(11=13=16=18)===(-----)=WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

 

       {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}FIRST=SECOND=AKARA{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                             {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(11)=(13){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                             {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(16)=(18){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

 

                       {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==TANDOLA=ROUTINE=FIRST=TANDOLA{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              2493==SE=START

 

 

                     {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

                                         {#emotions_dlg.hhpy12.gif}WWW.PRIZEBONDBEST.NET{#emotions_dlg.hhpy12.gif}

                                           {#emotions_dlg.hhpy12.gif}WWW.PRIZEBONDSTAR.NET{#emotions_dlg.hhpy12.gif}

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA{#emotions_dlg.congras}