prize Logo
Users
Homepage Posting
Posted By:-
Basit Baba


237 Days ago

200=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[ONLY=TWO=AKARA=RELATION                ]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  7608 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3333 + 7608 X BARABAR=END=11(97)0548==(97)=F=(17)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3333 + 1789 X BARABAR=END=13(43)7507==(43)=F=(38)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3333 + 3808 X BARABAR=END=36(41)4730==(41)=F=(51)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3333 + 5102 X BARABAR=END=60(01)4371==(01)=F=(10)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif} 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3333 + 1058 X BARABAR=END=84(66)2348==(66)=F=(96)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3333 + 9639 X BARABAR=END=16(82)7278==(82)=F=(98)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3333 + 9827 X BARABAR=END=17(31)8560==(31)=F=(32)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3333 + 3267 X BARABAR=END=28(74)9600==(74)=F=(47)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3333 + 4740 X BARABAR=END=52(61)4428==(61)=F=(06)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3333 + 5606 X BARABAR=END=71(42)7724==(42)=F=(----)=WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

 


    {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}AKARA====RELATION {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(222){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                           {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(444){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

 

 

 

 


 

 

 

                           {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              4438==SE=START

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4438==XXXXXX====(6237)===S===(6237)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4204==XXXXXX====(2743)===S===(2743)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7608==XXXXXX====(1789)===F===(1789)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1789==XXXXXX====(3808)===F===(3808)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3808==XXXXXX====(3776)===S===(3776)==PASS          {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5102==XXXXXX====(0862)===S===(0862)==PASS            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1058==XXXXXX====(7529)===S===(7529)==PASS             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9639==XXXXXX====(9827)===F===(9827)==PASS              {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9827==XXXXXX====(2086)===S===(2086)==PASS              {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3267==XXXXXX====(8075)===S===(8075)==PASS               {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4740==XXXXXX====(3304)===S===(3304)==PASS               {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}0606==XXXXXX====( ??? )=======( ??? )==PASS              {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 


                    {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

 


PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA


Posted By:-
Basit Baba


237 Days ago

200=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[ONLY=TWO=AKARA=RELATION                ]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  7608 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}99976==4=TIME=JAZER=205349(41)===(41)=F=(17)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}99917==4=TIME=JAZER=205341(84)===(84)=F=(38)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}99938==4=TIME=JAZER=205344(54)===(54)=F=(51)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}99951==4=TIME=JAZER=205346(21)===(21)=F=(10)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}99910==4=TIME=JAZER=205340(94)===(94)=F=(96)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}99996==4=TIME=JAZER=205351(98)===(98)=F=(98)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}99998==4=TIME=JAZER=205352(24)===(24)=F=(32)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}99932==4=TIME=JAZER=205343(77)===(77)=F=(47)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}99947==4=TIME=JAZER=205345(69)===(69)=F=(06)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}99906==4=TIME=JAZER=205340(42)===(42)=F=(----)=WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 


    {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}AKARA====RELATION {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(222){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                           {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(444){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

 

 

 

 


 

 

 

                           {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              4438==SE=START

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4438==XXXXXX====(6237)===S===(6237)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4204==XXXXXX====(2743)===S===(2743)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7608==XXXXXX====(1789)===F===(1789)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1789==XXXXXX====(3808)===F===(3808)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3808==XXXXXX====(3776)===S===(3776)==PASS          {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5102==XXXXXX====(0862)===S===(0862)==PASS            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1058==XXXXXX====(7529)===S===(7529)==PASS             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9639==XXXXXX====(9827)===F===(9827)==PASS              {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9827==XXXXXX====(2086)===S===(2086)==PASS              {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3267==XXXXXX====(8075)===S===(8075)==PASS               {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4740==XXXXXX====(3304)===S===(3304)==PASS               {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}0606==XXXXXX====( ??? )=======( ??? )==PASS              {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 


                    {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

 


PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA


Posted By:-
Basit Baba


237 Days ago

200=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[FIRST==AKARA ==ROUTINE ]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  5102 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}844=1=TIME=JAZER=29(051678)==(051678)=F=(10)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}844=2=TIME=JAZER=53(899608)==(899608)=F=(96)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}844=3=TIME=JAZER=23(216289)==(216289)=F=(98)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}844=4=TIME=JAZER=15(236892)==(236892)=F=(32)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}844=5=TIME=JAZER=12(34378-)==(34378--)=F=(47)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}844=6=TIME=JAZER=11(110256)==(110256)=F=(06)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}844=7=TIME=JAZER=10(540519)==(540519)=F=(---)=WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 


          {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}FIRST=========AKARA{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                      {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(01)=(04)=(05){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                      {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(09)=(10)=(14){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                      {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(15)=(19)=(40){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                      {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(41)=(45)=(49){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                      {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(50)=(51)=(55){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                      {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(90)=(91)=(94){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                                              (95)

 

 

 

 

 

 


 

 

 

                           {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              4438==SE=START

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4438==XXXXXX====(6237)===S===(6237)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4204==XXXXXX====(2743)===S===(2743)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7608==XXXXXX====(1789)===F===(1789)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1789==XXXXXX====(3808)===F===(3808)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3808==XXXXXX====(3776)===S===(3776)==PASS          {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5102==XXXXXX====(0862)===S===(0862)==PASS            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1058==XXXXXX====(7529)===S===(7529)==PASS             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9639==XXXXXX====(9827)===F===(9827)==PASS              {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9827==XXXXXX====(2086)===S===(2086)==PASS              {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3267==XXXXXX====(8075)===S===(8075)==PASS               {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4740==XXXXXX====(3304)===S===(3304)==PASS               {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}0606==XXXXXX====( ??? )=======( ??? )==PASS              {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 


                    {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

 


PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA


Posted By:-
Basit Baba


237 Days ago

200=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[ONLY=TWO=AKARA=RELATION                ]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  7608 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}99976==4=TIME=JAZER=205349(41)===(41)=F=(17)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}99917==4=TIME=JAZER=205341(84)===(84)=F=(38)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}99938==4=TIME=JAZER=205344(54)===(54)=F=(51)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}99951==4=TIME=JAZER=205346(21)===(21)=F=(10)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}99910==4=TIME=JAZER=205340(94)===(94)=F=(96)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}99996==4=TIME=JAZER=205351(98)===(98)=F=(98)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}99998==4=TIME=JAZER=205352(24)===(24)=F=(32)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}99932==4=TIME=JAZER=205343(77)===(77)=F=(47)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}99947==4=TIME=JAZER=205345(69)===(69)=F=(06)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}99906==4=TIME=JAZER=205340(42)===(42)=F=(----)=WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 


    {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}AKARA====RELATION {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(222){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                           {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(444){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

 

 

 

 


 

 

 

                           {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              4438==SE=START

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4438==XXXXXX====(6237)===S===(6237)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4204==XXXXXX====(2743)===S===(2743)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7608==XXXXXX====(1789)===F===(1789)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1789==XXXXXX====(3808)===F===(3808)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3808==XXXXXX====(3776)===S===(3776)==PASS          {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5102==XXXXXX====(0862)===S===(0862)==PASS            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1058==XXXXXX====(7529)===S===(7529)==PASS             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9639==XXXXXX====(9827)===F===(9827)==PASS              {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9827==XXXXXX====(2086)===S===(2086)==PASS              {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3267==XXXXXX====(8075)===S===(8075)==PASS               {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4740==XXXXXX====(3304)===S===(3304)==PASS               {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}0606==XXXXXX====( ??? )=======( ??? )==PASS              {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 


                    {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

 


PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA


Posted By:-
Basit Baba


238 Days ago

200=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[CLOSE=FIGURE=ROUTINE=                 ]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  5102 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}83266=TAQSEEM=510 X BARABAR=END=CE=2=TIME=BARABAR=189(4022)==(4022)=F=(10)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}83266=TAQSEEM=105 X BARABAR=END=CE=2=TIME=BARABAR=313(6115)==(6115)=F=(96)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}83266=TAQSEEM=963 X BARABAR=END=CE=2=TIME=BARABAR=361(3182)==(3182)=F=(98)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}83266=TAQSEEM=982 X BARABAR=END=CE=2=TIME=BARABAR=3151(3268)=(3268)=F=(32)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}83266=TAQSEEM=326 X BARABAR=END=CE=2=TIME=BARABAR=2776(5179)=(5179)=F=(47)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}83266=TAQSEEM=474 X BARABAR=END=CE=2=TIME=BARABAR=2938(5699)=(5699)=F=(06)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}83266=TAQSEEM=560 X BARABAR=END=CE=2=TIME=BARABAR=1080(6322)=(6322)=F=(----)=WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

 


    {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}CLOSE=====FIGURE {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(236){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                           {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(236){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

 

 

 

 


 

 

 

                           {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              4438==SE=START

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4438==XXXXXX====(6237)===S===(6237)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4204==XXXXXX====(2743)===S===(2743)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7608==XXXXXX====(1789)===F===(1789)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1789==XXXXXX====(3808)===F===(3808)==PASS         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3808==XXXXXX====(3776)===S===(3776)==PASS          {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5102==XXXXXX====(0862)===S===(0862)==PASS            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1058==XXXXXX====(7529)===S===(7529)==PASS             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9639==XXXXXX====(9827)===F===(9827)==PASS              {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9827==XXXXXX====(2086)===S===(2086)==PASS              {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}3267==XXXXXX====(8075)===S===(8075)==PASS               {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4740==XXXXXX====(3304)===S===(3304)==PASS               {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}0606==XXXXXX====( ??? )=======( ??? )==PASS              {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 


                    {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 

 


PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA